Turqualıty Nedir? Sağlık Turizmindeki Yansımaları Neler?

Turquality programı, Türk şirketlerinin küresel pazarlarda daha etkili ve rekabetçi hale gelmelerini amaçlayan bir inisiyatiftir. “Türk” ve “Kalite” kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur.

Program sayesinde markalaşma şansına sahip ürünleri bulunan yerli firmaların üretim aşamalarından pazarlamasına, satıştan satış sonrası desteklerine varana dek tüm süreçlerinin dahil olduğu; böylece know-how, kurumsallaşma ve büyümelerine ön ayak olunarak uluslararası arenada var olabilmeleri ve Türk malı algısının kuvvetli bir şekilde yerleştirilmesi hedeflenmektedir.

Anlaşılabileceği gibi bu programın merkezinde alışılagelmiş ihracat teşviklerinden ayrı olarak yalnızca bu kalemi geliştirmek bulunmamakta, aynı zamanda şirketlerin markalaşmaları da yer almaktadır.

Turquality programı kapsamında yapılan faaliyetlerin başlık başlık sıralanması gerekirse, öne çıkan maddeler şunlardır:

 • Türk mal ve hizmetlerinin dünya çapında tanıtımı ve reklamı
 • Yurt dışı fuar ve sergilerde Türk firmalarının katılımının desteklenmesi
 • Yurt dışı pazarlama ve tanıtım çalışmaları
 • Türk mal ve hizmetlerinin yurt dışında tanıtımı için yapılan çalışmaların finansmanı
 • Türk mal ve hizmetlerinin yurt dışında öncelikli pazarların belirlenmesi ve tanıtımı

Bu faaliyetler, Turquality programı kapsamında yıl yıl yapılmaktadır ve Türkiye'nin dünya çapında tanınmasını ve marka değerinin artmasını hedeflemektedir.

Turquality Projesinin Geçmişi

Devlet teşvikli markalaşma programı olarak dünyada ilk ve tek olarak addedilen Turquality’nin tüketiciler için markalar özelinde bir kerteriz noktası, yerli firmalar için ise bir büyüme şansı olarak görülmesi istenmiştir.

Başlangıç tarihi 23 Kasım 2004 olan program, global ölçekte pazarlardaki değişimleri izlemiş, paydaşların isteklerini dikkate almış, bugün hedeflediği noktaya değişerek ve gelişerek ulaşmıştır. Günümüzde şirketlerin gerek kurumsal gerek ekonomik gerekse operasyon tarafında destek alabildiği bir platform olarak öne çıkmaktadır.

Oluşturulan Turquality Çalışma Grubu ve Sekretaryası ile birlikte teknik işlerin yürütülmesi planlanmıştır. Bu topluluğun içerisinde Ekonomi Bakanlığı, özel sektörden temsilciler ve Türkiye İhracatçılar Meclisi yer almaktadır.

Programın strateji takviminde tekstil ve hazır giyim pilot sektör seçilmiştir. Turquality sertifikasını hak edecek markaların belirlenmesi adına yabancı bir firmadan danışmanlık alınması uygun görülmüştür. Daha sonra program dahilindeki 15 firma incelemeye alınmış ve benchmarking işlemi yapılmıştır.

30 Haziran-1 Temmuz 2005 tarihleri içerisinde gerçekleştirilen Stratejik Planlama toplantısı akabinde akabinde markalaşma adına bir yol haritası çıkarılmıştır. Bu toplantıya uluslararası çeşitli pazarlama ve markalaşma uzmanları da katılmıştır. Aynı zamanda Turquality Çalışma Grubu Üyeleri’nin oluşturduğu Yönlendirme Komitesi de hazır bulunmuştur.

Turquality programının diğer sektörlere açılması da bu aşamadan sonra gerçekleşmiştir. Kapsama altına alınacak şirket sayısı çoğaltılmış, hızlı tüketim ürünleri, otomotiv ve mücevherat gibi alanlar da içeriye dahil edilmiştir.

Turquality Programı Kapsamında Yapılan Faaliyetler

Turquality programı ortaya çıktığında ihracat destekleri olarak ifade edilse de daha sonra yapılan düzenlemeler ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla sağlık kuruluşlarının da yararlanmaya başlayabileceği duyurulmuştur.

Buradaki en önemli faktör, sağlık turizminin dünya genelinde giderek daha da önemli hale gelmesi ve ülkelerin ekonomilerindeki pasta payını arttırmasıdır. Örnek olarak Türkiye’de 2005’te 343 milyon dolarlık sağlık hizmetleri geliri elde edilmiş, aynı kalemde 2015 yılında ulaşılan rakam 640 milyon dolar olmuştur. Turquality programının sağlık turizmine yönelik faydalarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:

 • Hizmet ve marka tescili, korunması
 • İlgili pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, danışmanlık giderleri
 • İstihdam (Yazılımcı, tasarımcı, tercüman vb.)
 • Reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri
 • Yurt dışında açılan birimlere kira desteği
 • Ofis kira desteği
 • Danışmanlık ve yazılım giderleri

New Health Media olarak markanıza tıpkı bir insanın büyüme ve gelişme sürecindeki titizlikle yaklaşıyor; doğumu, emeklemesi ve gelişiminin her anında sizlerin yanında yer alıyoruz. Turquality ve sağlık turizmi genelinde daha fazla bilgi almak için lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

BİZE ULAŞIN

Bizimle iletişime geçmek için lütfen formu doldurun.

gptw logogoogle partnermeta partner
 • whatsapp
 • instagram
 • facebook
 • youtube
 • twitter
 • linkedin