Sağlık Turizmi Yapmak İsteyenlere Özel Dosya: Popülariteyi Anlamak

Sağlık Turizmi'nin popülerliğindeki artışın nedenlerini keşfedin, bilgilerinizi güncelleyin! Medikal turizmin çekiciliğini ve avantajlarını kaçırmayın.

Sağlık Turizmi hem dünyada hem de Türkiye’de fark yaratan bir sektör konumunda. Küresel fenomen haline gelmesini sağlayan faktörler ise çeşitli. Türkiye özelinde değerlendirildiğinde, pandemi dönemi durgunluğunu hariç tutarsak, sektörün giderek daha popüler ve avantajlı olduğunu görüyoruz.

2019 yılında 702 bin hasta Türkiye’de sağlık hizmeti almışken, COVID-19 etkisi ile bu rakamın 2020 yılında 407 bin 423 hastaya gerilemesi de bunun kanıtı. Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi beklenmedik bir sapma olduğundan yükseliş tablosunda bir istisna olarak değerlendirebiliriz.

Sağlıkta Türkiye’nin Gelişimi

1980-2002 döneminde önemli temellerin atıldığını görmek mümkündür. Bu yıllar arasında sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatıda toplanması konusu üzerinde durulmuştu. Hastanelerin özel sağlık işletmelerine dönüştürülmesi, Sağlık Bakanlığının sağlık hizmetlerini denetleyen sisteme evrilmesi ile ilgili teorik adımlar atılmıştı.

2003 – 2011 döneminde ise sağlık standardının Dünya Sağlık Örgütü kapsamınca tasarlanması gündeme alınmıştı.112 Acil Sağlık hizmeti bu periyodda sunulmaya başlandı. Ambulanslar yenilendi ve sağlık merkezleri teknolojik altyapı ile entegre edildi. Hava ve deniz taşıma araçları da sağlık imkanlarına eklendi. Gelinen noktada sağlık hizmeti memnuniyeti 2003 yılında %39 iken bu oran 2011 senesinde %80 üzerine çıktı.

Sağlık turizmindeki ilerlemeye bakıldığında ise aşağıdaki veriler karşımıza çıkıyor:

 • 2008 yılında 74.093 hasta
 • 2009 yılında 91.961 hasta
 • 2010 yılında 109.678 hasta
 • 2011 yılında 176.000 hasta
 • 2012 yılında 261.999 hasta
 • 2013 yılında 300.000 hasta

Türkiye’ye gelmiştir (Kaynak: TURSAB)

Çok Yönlü Bir Sektör

Sağlık turizmi için, farklı paydaşları kapsayan geniş bir mecradır demek doğru olacaktır. Yalnızca hasta ve sağlık merkezi şeklinde ikili sistemden çok daha fazlasıdır. Konaklama, ulaşım, sigorta ve medya hizmetleri de dahil pek çok aktör aktif faaliyet halindedir. Bu çok yapılı sistemin giderek daha profesyonel şekilde çalışması ise sağlık turizminin ilerlemesine zemin hazırlamıştır. SATURK açıklaması dahilinde, sağlık turizmi paydaşları şunlar:

 • Ulaşım
 • Turizm
 • İletişim ve Bilişim
 • Seyahat
 • Finans
 • İnşaat
 • Sağlık Kurumları (Hastaneler / özel ve resmi)
 • Aracı Kurunlar
 • Danışmanlık Firmaları
 • Sigorta Şirketleri

Neden Sağlık Turizmi?

Medikal turizm mevhumu, sağlığın insan hayatındaki merkezi konumundan etkilenmiştir ve bu durum geçici de değildir. Kısa sürede sağlık hizmeti almak isteyip bunu kendi ülkelerinde yapamayanlar, daha konforlu bir hizmet almak isteyenler, farklı ülkedeki önemli cerrahlar tarafından tedavi edilmek isteyenler yahut uygun fiyatlarla tedavi olmak isteyenler farklı bir ülkede tedavi ve rehabilite olmayı pekâlâ heyecan verici bulabilmektedir.

Sunulan hizmetler ise insanları cezbeder niteliktedir. Türkiye gibi döviz kuru avantajına sahip ülkelerde sağlık turistleri daha az para ödeyerek daha kaliteli hizmet alabilmektedir. Üstelik, farklı ülkeden geliyor olmanın yaratacağı olası problemleri gereksinimler ve lokal ihtiyaçlar da düşünülmekte ve kişiler adına planlanmaktadır. Bu alanı da özetlemek gerekirse;

 • Türkiye’nin üst seviye sağlık turizmi politikası benimsemesinin olumlu sonuçları
 • Batılı ülkelerdeki sağlık harcamalarının yüksek olması
 • Batıda pek çok tedavinin sağlık poliçesi kapsamı dışında kalması
 • Kapsam dışı tedavilerin Türkiye’de yapılabiliyor oluşu
 • Türkiye’deki tedavi masraflarının uygun olması.
 • Yurt dışındaki sağlık merkezlerinde uzun bekleme kuyrukları olması
 • Türkiye’de sağlıkta akreditasyon şartlarının sağlanıyor oluşu
 • Türkiye sağlık merkezli aracı kuruluşların süreci kolaylaştırıcı etkisi

Sağlık Turizmi Kapsamında Tedavi Olma Süreci

Hastanın klinik, hastane ya da doktoru bulması ve başvuru formu doldurması ile süreç başlar. Sağlık merkezi hasta ile iletişime geçer. Bu bağlamda hastane / kliniğin gerekli altyapıya sahip olması gerektiği bilinmelidir. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın (SHGM) dikkatli çalışmalar ile Türkiye’de medikal turizm sistemini faal tuttuğunu eklemek bu noktada önemli.

Sıcak temas ile hastaya ulaşan klinik, çağrı merkezi çalışanları da dahil ilgili ekibi ile hastaya gerekli tüm bilgileri sağlar. Hangi branştan tedavi hizmeti almak istediğinden ön rezervasyona, ülkeye ulaşım ve ülke içi ulaşımdan konaklamaya değin her aşamayı aktarırlar.

Pek çok klinik, hastanın ulaşım ve otel konaklama işlemlerini ücretsiz şekilde organize de etmektedir. Bu ise tedavi için ülke değiştirme konusunda bu yönlü kaygıları olan kişileri rahatlatan son derece önemli bir sistem ögesidir.

Sağlık Turizmi Neden Giderek Gelişiyor?

Yurt dışından hastalara sağlık hizmeti sunmanın artmasındaki öncül etmenlerden biri hiç kuşkusuz internetin kullanımıdır. Bununla birlikte, yukarıda da söylediğimiz gibi, mekanizmanın giderek iyileştirilmesi de unutulmamalı. İnternetin sağladığı avantajlardan öne çıkanları sıralamak gerekirse;

 • Klinik, hastane, doktor ve sağlık turizmi aracı kuruluşları kendi marka isimlerinin reklamını yapabilmektedir.
 • Hasta süreç videoları çekerek tedavi olmak isteyen kişilere yol gösterebilmektedir.
 • Hasta yorum videoları ile potansiyel hastanın endişelerini giderebilmektedir.
 • Sağlık turizminin güvenli ve konforlu olduğunu tüm dünyaya ifade edebilmektedir.

Web site içerikleri, sosyal medya gönderileri, hasta merkezli video içerik çalışmaları, hedef ülkelerde kontak ofis açılması, devlet katkıları ve profesyonel dokunuşlar yani hekim ve uzmanların öngörüleri ile şekillenen stratejiler sağlık turizminin iyileşmesine büyük katkı sağlamaktadır.

Elbette, bu alanın büyümesindeki başat sebeplerden biri de ticarileşmedir. Özetle, internet iç pazarın dışına çıkmaya olanak tanıyarak global marketing yapabilme fırsatı sunmaktadır.

Sağlık Turistlerinin Artışına Derin Bakış

Dijital ve konvansiyonel medya şirketleri kliniklerin reklam ve tanıtım hizmetlerini üstlenerek süreç yönetimi, danışmanlık, rekabet stratejileri, saygınlık ve itibar kazanımı gibi konularda çıtayı yükseltmektedir. Potansiyel hasta ile kliniği bir araya getirmenin ilk iki dijital ayağı ise web sitesi ve sosyal medya. Peki bunlar neler sunmakta:

 • Tanıtım,
 • Ticarileşme,
 • İletişim.

Cerrahi operasyonlar ve tedaviler hakkında bilgiler, tedavi ve klinik reklamları, hizmet değerlendirme sonuçları, deneyim paylaşma imkanı ise organik artışın ve ilginin sebepleri. Buna ek olarak, esasen merkezde yer alan, önemli bir faktör ise “devlet desteği ve ekonomik avantaj”.

Hedef kitle kaliteli hizmeti daha uygun fiyatla alabilmenin derdinde. Sadece ikna edilmesi gerekiyor. Devletlerin sağlık turizmi sektörünün arkasında durması ve güçlendirmeye yönelik aksiyonlar alması potansiyelin mevcuta dönmesine büyük katkı sağlıyor.

Sağlıkta akreditasyon şartlarının sağlanması, hekimlerin yüksek tahsilli ve deneyimli olması, medikal teknolojilerin klinik bünyesinde yer alması, hijyenik ve ferah bir klinik ortamın bulunması, ilgili ve güleryüzlü sağlık personellerinin varlığı da son derece önemlidir. Dijital pazarlama kapsamında, kullanıcı dostu arayüze sahip form alanı, hızlı geri temas, detaylı bilgi aktarımı zaruridir. Bunların yanı sıra tesisin büyüklüğü, yatak sayısı, refakatçi hakları, web sitesinin doluluğu, sosyal medya içerik kalitesi de ihtimalleri artırmaktadır.

Bütün bunlara küçük ama son derece efektif bir diğer katkı ise deneyim iyileştirme olarak ifade ettiğimiz coğrafi, kültürel, tarihi altyapıdan gelmektedir. Sağlık ve seyahat bir arada kampanyaları da pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

Türkiye’ye pek çok ülkeden kolay ulaşılabilmesi ayırt edicidir, ki bu hem stratejik konum hem de gelişmiş hava yolu taşımacılığı sistemi kaynaklıdır. Kültürel ve tarihi bakımdan görülmeye değer yerler ve yapılar oluşu, İstanbul’un başlı başına cazibe merkezi olması, yaz ve kış turizmine imkan veren iklim yapısı… Bu gibi pek çok faktör tedavi olmaya ek olarak seyahat ve tatil de yapabilme arzusunda olanları memnun etmektedir.

Türkiye’de Sağlık Turizmi Yapmak

Sağlık alanındaki iyileştirmeleri ile yerel ve uluslararası gündemden düşmeyen ülkelerden biri Türkiye. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alımından Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik gereklerinin yerine getirilmesine değin tüm yasal süreçler bir yandan hastaneleri iyileştirmeyi, denetlemeyi mümkün kılarken diğer yandan hastaların memnuniyetini artırmayı amaçlar. Bu ise kısa-orta-uzun vadede sektörün gelişmesini sağlar.

Sistemin işe yaradığını ve Türkiye sağlık turizminin evrildiğini verilerden anlamak mümkündür. USHAŞ’ın sağlık turizmi verileri de bu söylemi kanıtlar niteliktedir. Örneğin, 2019 yılı indeksine göre 701.046 olan hasta sayısı (1.492.438 bin ABD Doları), 2023 yılının birinci çeyreğinde 746.290 hasta sayısı ile (1.033.942 bin ABD doları) geçilmiştir.

Güncel verilere göre Türkiye’de en fazla rağbet gören sağlık turizmi branşları ise şunlardır:

 • Kadın hastalıkları,
 • Dahiliye,
 • Göz hastalıkları,
 • Tıbbi biyokimya,
 • Genel cerrahi,
 • Diş hekimliği,
 • Ortopedi ve travmatoloji,
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Kulak-burun-boğaz

New Health Media, Türkiye sağlık turizmini dünyanın ilk sıralarına çıkarmaya katkı sağlamak üzere danışanlarına nitelikli ve tam kapsamlı reklam hizmeti sunmaktadır. Uluslararası dijital pazarlama, konvansiyonel pazarlama ve açık hava reklamcılığı konularındaki tecrübesi, iş bağlantıları ve uzmanlığı ile Türkiye’deki sağlık merkezlerini global rekabette öne geçirmeye odaklanmaktadır.

Siz de daha iyisi olsun ve hatta en iyisi olsun istiyorsanız, sağlık markanızı çok daha iyi yerlerde görmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.