Please enable JS

Hizmet Sözleşmesi, İptal/İade Şartları

Sözleşme 

 • New Health Media İnternet Sayfasını (“Web Sitesi”) kullanmak için aşağıdaki Kullanım Koşullarını (“Koşullar”) lütfen dikkatle okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde New Health Media internet sitesi ve New Health Media tarafından verilen servis ve hizmetlerden faydalanamazsınız.

 

 • Bağlayıcı Sözleşme– Bu Siz (“Kullanıcı”) ve Atakent Mah. Dicle Cad. Resan Kırgül Konakları No:27/2 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim bir  Türk şirketi olan “NEW HEALTH MEDİA DİJİTAL REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. (“New Health Media”) arasında bir sözleşmedir. Web Sitesinde sunulan hizmetler New Health Media tarafından sağlanmaktadır.

 

 • Bu Web Sitesinde sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek (“ayrıcalıklı abonelik”), bedelsiz olarak yararlananlar (“standart abonelik”) ya da herhangi bir şekilde Web sitesine erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi bu Koşulları kabul etmiş sayılmaktadır.

 

 • New Health Media, Web Sitesi sahibi olarak bu Web Sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Web Sitesini, Koşulları dilediği zaman, kullanıcılara haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. İş bu Koşullardaki değişiklikler New Health Media tarafından Web Sitesinde yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Yapılan her değişikliği Web Sitesi hizmetlerinden yararlanan veya erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılacaktır.

 

 • İşbu Kullanım Koşulları 17/05/2017 tarihinde New Health Media web sitesi ve Web Sitesinde yayınlarak yürürlülüğe geçmiştir. İşbu Kullanım Koşulları New Health Media hizmet ve servislerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 

Tanımlar

 • Uygulama: New Health Media tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan telefon uygulaması.

 

 • Gizli bilgi: Her türlü yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi, maddi ve/veya manevi bir bilgi olabilir.

 

 • Katılımcı: New Health Media tarafından yapılan bütün anketlere katılan ve yöneltilen sorulara cevap veren her gerçek kişi.

 

 • Kullanıcı: New Health Media tarafından sunulan hizmet ve servislere erişim sağlayabilen her türlü gerçek kişi, tüzel kişi, dernek, kamu kurum ve kuruluşları.

 

 • Link: Uygulama veya Web sitesi üzerinden başka bir web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Uygulamaya veya Web Sitesine, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

 

 • İçerik: New Health Media Uygulaması veya Web sitesinden yayınlaman veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, anket, dosya, resim, fotoğraf, ses, fiyat tüm görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

 

 • Web Sitesi: New Health Media tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan https://www.newhealth.media/ adresine kayıtlı internet sitesidir.

 

Genel Hükümler

 • New Health Media Web Sitesi dahilinde erişime açtığı hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabii olacağını belirlemekte tamamen serbesttir.

 

 • New Health Media’nun sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Web Sitesi üzerinden işlem yapabilirler.

 

 • Kullanıcıların Web Sitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir, Türkiye kullanıcıların aksiyonlarından yükümlü değildir.

 

 • Her Kullanıcı, New Health Media ve / veya başka bir üçüncü sahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; yazılı, görsel ve işitsel bilgileri açıklamayacağını, New Health Media ‘açıkladığı her türlü bilginin’ New Health Media açıkladığı sırada herhangi bir biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifa ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Kullanıcı Web Sitesi dahilinde de bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltamayacağı, kopyalanacağı, dağıtılmayacağı, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri gerekse de başka yollarla New Health Media ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar işbu Koşullar nedeniyle edindiği veya öğrendiği her türlü bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul etmektedirler.

 

 • Kullanıcılar, bu Koşulların icrası sırasında elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak, koruyacaktır. Hafif ihmali de dahil olmak üzere ihmal ve kusuru ile gizli bilginin bir üçüncü kişiye ulaşması halinde diğer taraf, uğradığı ya da uğrayacağı tüm zararı, kayıp, dolaylı zarar, kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını gizli bilgiyi açıklayan taraftan tahsil eder. Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya manevi bir bilgi olabilir. Kullanıcılardan birinin buna aykırı davranışı halinde New Health Media’nun kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, işbu Koşulların herhangi bir sebeple son ermesinden itibaren 5 yıl sonrasına kadar devam eder.

 

 • Web Sitesi dahilinde de üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı New Health Media, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, New Health Media çalışanlarının ve yöneticilerinin, New Health Media yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır.

 

 • New Health Media, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu veya hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

 • New Health Media, Kullanıcılar tarafından New Health Media’na iletilen veya Web Sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

 

 • Kullanıcılar New Health Media’na Web Sitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

 • Kullanıcılar, Web Sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, New Health Media’nun ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 • Web Sitesi üzerinden, New Health Media’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine veya İçeriklere veya dosyalara New Health Media tarafından link verilebilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web Sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında New Health Media’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • New Health Media, Web Sitesi üzerinden Kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri Gizlilik Politikası, Kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. New Health Media aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, Web Sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir.

 

 • Yapılan anketler sonucunda Katılımcıların kazandıkları puan, hediye, promosyon, indirim kuponu, herhangi bir ödül veya hizmet veya diğer faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı Ürünler için daha spesifik ve / veya tamamlayıcı şartlar ve koşullar geçerli olabilir; belirli ürünlerin, içeriğin, programların veya diğer faaliyetlerin mevcudiyeti; belirli yaşların altındaki kullanıcılar için …ürünlerine ilişkin koşullar veya diğer sınırlamalar; ve / veya belirli bölgelere, programlara, içeriğe, ürünlere, web sitelerine, uygulamalara veya diğer yazılımlara eşlik edebilecek belirli şartlar veya kısıtlamalar geçerli olabilir. Bu durumda Katılımcılar ilgili şartlar veya kısıtlamalara tabidir, New Health Media’nun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

 • Katılımcılar kazandıkları ödül tutarını bağışlamayı seçtikleri takdirde ise kazandıkları ödül tutarı Katılımcıların belirttiği ilgili kuruluşa kendi adlarında New Health Media tarafından bağışlanacaktır.

 

 • Kazanılan ödül tutarı bölünerek birden fazla kupona çevrilemez veya birden farklı şekilde kullanılamaz.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

 

 • Bu Web Sitesi dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Web Sitesinin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birden New Health Media’nun telif haklarına tabii çalışmaları olarak anılacaktır) New Health Media’na ait veya New Health Media tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

 

 • Kullanıcılar, New Health Media hizmetlerini, New Health Media bilgilerini ve New Health Media’nun telif haklarına tabii çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, çoğaltmak veya başkasının New Health Media’nun hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değillerdir. İşbu Kullanım Koşulları dahilinde New Health Media tarafından sarahaten izin verilen durumlar dışında New Health Media’nun telif haklarına tabii çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve/veya hazırlayamaz.

 

 • İşbu Koşullar dahilinde New Health Media tarafından sarahaten yetki verilmediği takdirde New Health Media; New Health Media hizmetleri, New Health Media bilgileri, New Health Media telif haklarına tabii çalışmaları, New Health Media ticari markaları, New Health Media ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakları saklı tutmaktadır.

 

Kullanım Koşullarında Değişiklikler

 • New Health Media tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda Uygulama ve web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri ilan edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. İşbu Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

 • Kullanıcılar, New Health Media’nun talep ettiği değişiklik veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. New Health Media tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde New Health Media tarafından yapılabilir. New Health Media tarafından talep edilen değişiklik veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

 

Mücbir Sebepler

 • Mücbir sebep ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve New Health Media’nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları altyapı ve internet arızaları elektrik kesintisi, kötü hava koşulları, epidemi veya pandemi boyutunda küresel salgın gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

 

 • Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, New Health Media işbu Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, New Health Media açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt add edilmeyecek veya bu durumlar için New Health Media’na herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkemeler

 • İşbu Koşulları’n uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Koşullar dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumda dahi Türk Hukuku uygulanacaktır ve yetkili mahkemeler İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri olacaktır.

 

Yürürlülük ve Kabul

 • İşbu Kullanım Koşulları New Health Media tarafından Web Sitesi içerisinde ilan edildiği tarihte geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini New Health Media servis ve hizmetlerini kullanmakla kabul etmiş olmaktadır.

 

Gizlilik ve Güvenlik

 • İşbu Web Sitesi Yeni NEW HEALTH MEDİA DİJİTAL REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ’ye ait fikri mülkiyet hakları olup, Yeni Veri Bilişim Yazılım Medya Teknoloji Anonim Şirketi’nin izni olmadan işbu Web Sitesindeki bilgiler kısmen veya tamamen kullanılamaz, çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilmez veya saklanamaz.

 

 • Web Sitesimizi ziyaretiniz sırasında Kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine dair ve veri sahibi olarak haklarınız hakkında bilgi almak için lütfen Kişisel Veri İşleme Politikamızı  ziyaret ediniz.

 

Sorumluluk

 • Yeni Veri Bilişim Yazılım Medya Teknoloji Anonim Şirketi kullanıcıların şahsi bilgilerinin yukarıdaki açıklananlar dahilinde de kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluğu yoktur, sorumlu değildir.

 

 • E-posta işlemlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden New Health Media Kullanıcılar sorumludur.