Markalaştırma

 

Markalaşma Nedir?

Günümüz şartlarında rekabetin aktörleri markalar olduğundan, markalaşma, kurumların orta ve uzun vadede yapılanmaları içinde önemli bir yer tutmaktadır. Ürün ve hizmetlerin arasında, belki de kalitelerinden önce var olan imajdan dolayı seçim yapılabiliyorken, bu imajın oluşturulma sürecinde nüansların büyük etkiler doğurabildiği de açıkça gözlemlenmektedir. Ürün veya hizmetler, kullanıcısında fonksiyonundan önce tasarımıyla, ismiyle, logosuyla bir marka üzerinden bağlantı kurmaktadır. Böylece küçük veya büyük bütün kurumlar ortaya kendi farklarını, yani markalarını çıkararak müşterisine özel bir kanaldan hitap etme şansı bulur.

markalaştırma-brandingMarkalaşma Stratejileri

Birkaç adımda markalaşma stratejilerini sıralayabiliriz:

 • Etkili bir marka ismi bulmak: Müşteriyle ilk temasın kurulduğu aşama olarak söylenebilir. Akılda kalıcı, telaffuzu kolay bir isim öne çıkmalıdır.

 • Logo:  Görsel algılama becerisini hedef aldığından, modern, basit ve kolay hatırlanabilir bir logo seçimi önemlidir. 

 • Slogan: Olabildiğince kısa ve markanın kimliğini yansıtan bir ifade, isim ve logoyla birlikte düşünüldüğünde çok etkili olacaktır.

 • Marka kimliği: Bir markanın kendine ait karakterinden söz ederken ilk olarak, temsiliyetinden, hitap etmek istediği kitle tercihinden bahsedilebilir. Yüksek bir albeni taşıyan, kitlenin ortalamasındaki özellikleri taşıyan ve onları harekete geçirebilme gücüne sahip dinamik bir marka karakterine sahip olmak gerekmektedir.

 • Hedef Kitleyi Belirlemek: Segmentasyon da denilen bu aşamada, müşteriler yani hedef kitle seçilirken davranış özellikleri, coğrafi şartlar, demografik yapı gibi unsurların göz önünde bulundurulması ve belirli gruplar halinde ayrılması gerçekleştirilir. Saha araştırması da yapılarak markanın doğru yönlendirilmesi sağlanır.

 • Sosyal Medya:  Kullanıcıların bu mecralarda geçirdiği süreler dikkate alındığında ve pek çok farklı reklam şekli barındırdığından, organik paylaşımlar içeren bir trafik yaratılması önemlidir. Efektif sosyal medya kullanımı hem müşteri profilini tanıma tarafında hem de marka tanıtımı konusunda katkı sağlayacaktır.

 • Marka Değeri Üretmek: Bu çalışmayı yaparken markayı rekabet ortamında farklı kılan, öne çıkaran özelliklerin altını çizmek, müşterilere rakiplerin sunmadığı birtakım hizmetleri sunmak gerekmektedir. Bunlar arasında problemlere yaklaşım, sosyal projeler, paketleme tercihleri gibi özellikler sayılabilir.

 • Seo Çalışmaları: Ürün ve hizmetler baz alınarak yapılan anahtar kelime araştırması sonucunda organik bir site trafiği yakalamak, bununla birlikte arama motoru uyumluluğuna da dikkat etmek gereklidir. Bu sayede değerli bir websitesine sahip olunacaktır.

 

Markanın önemini bilen ve markalaşmaya giden yolda atılan adımları deneyimleyen New Health Media ekibi olarak, sizlere de bu doğrultuda destek olmak istiyoruz. Bize ulaşabilirsiniz.

hizmetlerimiz

 

Marka Danışmanlığı Nedir?

Bir markanın vizyonunun karşılığında, hedefleri doğrultusunda sağlam bir şekilde yürüyebilmesi ve her geçen gün değerini arttırabilmesi için iyi ve stratejik bir plana sahip olması gereklidir. Marka Danışmanlığı ve bunun uygulayıcısı olarak Marka Danışmanı, bu noktada devreye girer. Günümüzde yani dijital dünyada, konvansiyonel metotlarla yola çıkmanın ve ilerlemenin eskisi kadar etkili olmadığı görülmektedir.

 

marka danışmanlığıMarka Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Kurumu yalnızca görünür kılmakta değil, aynı zamanda kendi kitlesinin belirlenmesinde, bulunduğu sektördeki mevcut veya potansiyel rakiplerinin analizinde, eksik yönlerin ortaya çıkarılmasında, hazırladığı reklamlarda, hizmet standardının yukarı çekilmesinde, trendleri takip etmesinin sağlanmasında Marka Danışmanlığı önemli rol oynar.

Genellikle iki tür danışmanlık yapılmaktadır. Bir marka danışmanı, pazarlama departmanları özelinde uzmanlaşmış veya iletişim tarafında uzmanlaşmış olabilir. Kimlik oluşturma sürecinin neredeyse bütününde olduğu gibi, burada da kurumun amaçları ve gideceği yol göz önünde bulundurularak bir seçim yapılmalıdır.

Danışman kişi, rehberlik edeceği kurumun yapısını, hedeflediği alandaki değerini, hizmetlerini kapsamlı bir şekilde inceler. Bu inceleme, tasarlanan logonun ve reklamların ne kadar efektif olup olmadığıyla da ilgilidir. Ajanslarla koordinasyon içindedir ve reklamların tüm duyulara hitap ederek, tamamen müşterinin algısına yönelik işler çıkarılmasını sağlar. Yayınlanan tüm mesajlarda kullanılan dil ve sarf edilen ifadelerin içinde verilen sözler de oldukça önemlidir ve saygınlığı korumak, arttırmak adına tüketicinin güvenini kazanmak / sarsmamak gerekmektedir.

 

Marka Danışmanlığının Faydaları Nelerdir?

Yukarıdaki sürecin devamında danışman kişi, hedef kitledeki müşterileri de mercek altına alır ve geri dönüşleri dinler. Gerçekten bu kitleye ulaşacak yollar geliştirir. Kurumun müşteri odaklı bir yaklaşıma sahip olmasını teşvik edebilir. Böyle değilse, elindeki verilerin yani tüketicilerden aldığı geri dönüşlerin ışığında bir köprü vazifesi kurmaya çalışır. 

 

Kendisini dijital çağa entegre etmiş yeni bir marka oluşturmak isterseniz, markanın önemini ve kuruluşundaki destekleyici unsurları çok iyi bilen New Health Media ekibi olarak yanınızdayız. 

hizmetlerimiz

 

Kurumsal Marka Kimliği Nedir?

Kurumsal kimlik; bir şirketin veya kurumun eylem ve tavırları üzerinden, içeriden veya dışarıdan nasıl göründüğüyle, profesyonel olduğu ölçüde müşterileri nezdinde güvenilirlik kazanmasıyla yani kısaca imajla ilgili bir olgudur.

 

kurumsal kimlikKurumsal Kimlik Oluşturmanın Önemi Nedir?

Şirketin, markanın kendisini ait olduğu sektöre, hitap ettiği müşterilere ve dolaylı yoldan herkese nasıl göründüğü; farklılık yaratmasında, rekabet koşullarında öne çıkmasında veya geriye düşmesinde, kullanıcı nezdinde hatırlanmasında belirleyici olacaktır.

 

Kurumsal Kimlik Oluşturma Aşamaları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

 • Kurumsal Kimlik Oluşturma süreci, markaların/şirketlerin önceliklerinin belirlenmesi, yapacakları işlerin sıralanması aşamasıyla başlar. Çalışanların görüşünün alınması ve farklı görüşlerin değerlendirilmesi kıymetlidir.
 • Hitap edilecek olan müşterilerin profillerinin belirlenmesi, onlarla nasıl iletişim kurulacağı ve onlara ulaşırken nasıl pazarlama yapılacağı, hangi yoldan ulaşılabileceği gibi konularda fayda sağlayacaktır.
 • Sektörde rekabet içinde bulunulan rakipler incelenip; geçirdikleri süreçlerin, müşteri ilişkilerinin ve kendilerini nereye konumlandırdıklarının analizi yapılabilir.
 • Sosyal mecraların aktif kullanımında gösterilecek özen ve düzenli blog içerikleriyle arama sonuçlarında güncel kalmak hem dijital ortamdaki görünürlüğe faydalı olacak hem de yeni müşterilerin kazanılmasını sağlayacaktır.

 

Kurumsal Kimliğin Oluşturulması

 • Üretilen ürün ve verilen hizmetlerin yanında logolar, imzalar, web sitelerinin tasarımları, misyon ve vizyon gibi tüm diğer unsurlar da kurumsal kimlik inşasında önem taşımaktadır.
 • Logo tasarımı, markanın çehresini oluşturan başlıca ögelerden biridir. Yukarıda bahsedildiği gibi, hedef kitlenin tanınması ve markanın vizyonu doğrultusunda sade, gösterişli veya daha kurumsal logo tercihleri yapılabilir.
 • Her renk ayrı mesajlar taşımakta, farklı çağrışımlar yapmaktadır ve renk seçimi de markanın hedefleri doğrultusunda, markayı dışarıya en direkt şekilde yansıtan ögelerin arasındadır.
 • Web sitelerinde, hazırlanan görsellerde yer alan yazı karakterleri ve fontlar de yine dışarıdan bakıldığında daha modern veya daha kurumsal bir yapının işaretlerini verecektir.
 • Bunların beraberinde, web sitesi, sosyal medya kanallarında üretilen içeriklerin de dahil olduğu markaya ait görsel dünyayı bütünleşik gösterecek bir tasarım sistemi olmalıdır. Bunu sağlamak adına, içeriklerin hepsinde sürekli kullanılacak bir şablon seçilmelidir.


Profesyonel görünürlüğün ve saygınlığın önemini biliyoruz, bu yolda edindiğimiz deneyimlerin rehberliğinde, New Health Media olarak sizlere yardımcı olmak için bekliyoruz. 

hizmetlerimiz

 

Logo ve Logo Tasarımı Nedir?

Marka oluşturma sürecinde logo, ait olduğu ürünün veya kurumun bir nevi kimliğini yansıtmaktadır ve imzası niteliğindedir. Genellikle iki ya da daha çok tipografik karakterin birlikte manalı bir sözcük haline getirilmesi ve beraberinde kullanılan sembollerin bütününe logo denir. Kurumsal kimlik inşasının ilk ve en önemli temel taşlarından sayılır, bu yüzden, özellikle imaj ve bilinirlik adına titizlikle yaklaşılması gereklidir.

Markanın hedef kitleye ulaşması için pek çok yol ve araç sayılabilir. Bunların arasında aynı zamanda en hızlı ve en kestirme yol, logodur. İletişim için kullanılan diğer yazılı içeriklere göre etkileme süresi uzun olmasa da hafızalarda etkin kalma süresi çok daha fazladır.

Logo ve amblem, sıkça karıştırılan terimler arasındadır. Logo daha geniş kapsamlı; ifade ve sembollerden oluşurken, amblem yalnızca sembolleri kapsamaktadır.

 

logo tasarımıLogo Tasarım Süreci ve İyi Bir Logonun Özellikleri Nelerdir?

Logo tasarlarken dikkate alınması gereken aşamalar şunlardır;

 • Kurumsal kimliğin belirlenmesi, logo tasarımından önce markanın kendini iyi ifade ediyor olması yani kimliği net biçimde yansıtıyor olması,
 • Markanın dışarıya açılan ilk penceresi, yani potansiyel müşterilerinin gözünde ilk intiba bırakan unsur olarak değerlendirildiğinde, logoya neden gereksinim duyulduğunun bilinmesi ve logonun markayı temsiliyetinin iyi anlaşılması,
 • Yapım aşamasında bir ilham yakalanması, bunun için farklı görüşlerin toplanıp değerlendirilmesi,
 • Doğru fontun, doğru renklerin, doğru logo tipinin ve tasarım tarzının bulunması,
 • Tasarım bittikten sonra logonun dijital ortamdaki tüm segmentlere adapte edilmesi.

 

Amblem Çeşitleri Nelerdir?

Amblem, logo gibi markaların kimliğine vurgu yapar ancak sözcük özelliği taşımaz, genellikle nesnel görüntü veya harflerle oluşturulur. 3 başlıkta incelenebilir:

 • Yalnızca harflerden oluşan amblemler
 • Sembollerden oluşan amblemler
 • Harf ve sembollerin bir arada kullanıldığı amblemler

 

Dijital pazarlama ve raklamcılık alanında uzun yıllardır edindiği birikimleri, sağlık sektöründeki uzmanlığıyla perçinleyen New Health Media, markanızın temsiliyetinde önemli rol oynayacak olan logo tasarımı konusunda deneyimli Art ekibi ile sizlere hizmet vermeyi bekliyor.