Sağlık Turizminde Markalaşma

Sağlık turizminin son yıllarda küresel ölçekteki önemini, beraberinde büyüyen ekonominin hacmini, Türkiye’nin bu sahadaki varlığını ve potansiyelini geçmiş yazılarımızda da vurgulamıştık.

Sağlık turizmi içerisinde, diğer tüm bileşenlerin yanında markalaşma konusu da bu yüzden oldukça önemli hale gelmiştir. Başarılı bir marka oluşturmak ve sonrasında bu markayı yönetebilmek, teferruatlı ve incelikli çalışmaları gerektiren bir süreçtir. Şüphesiz sağlık turizminde markalaşma adına sarfedilen eforun karşılığı rahatlıkla alınabilmektedir.

Uluslararası seviyede reklam üretmek ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, geniş kitlelere ulaşabilmekle birleştiğinde kurumların rakiplerinin arasından sıyrılmaları sağlanmış olur.

Markalaşmanın önemine ve sağlık turizmindeki yerine değinmeden önce kısaca markanın ne olduğuna ve nasıl oluşturulduğuna bir bakalım.

Marka Nedir? Markalaşmak Neden Önemlidir?

Marka, kurumların hizmetleriyle rakiplerinden ayrılabilmeleri adına içerik, görsel ve sembollerin ayrı ayrı veya kombine bir şekilde kullanılmasıyla vücut bulur. Bir kuruma ait ürün ve hizmetler geniş bir skalaya yayılabilir, ancak markalaşma durumunda insanların zihninde bunların ötesinde salt bir isim yahut simge canlanır.

Buradan anlaşılacağı gibi, marka, kitlelerin duyularına hitap eden her şeydir. Bu, bazı insanlar için bir kelime, bir ifade ya da sembol olabilir.

İnternetin insan yaşamında kapladığı yerle doğru orantılı şekilde bilgiye erişimi de kolaylaştığından, günlük hayatın içerisinde deyim yerindeyse bilgi kirliliği de kaçınılmaz olmaktadır. Bu durum yalnızca sosyal medya kanallarıyla ve internetin diğer aktörleriyle sınırlı değildir, sabah sokağa adım atılan andan uykuya varılan ana değin sürmektedir. Bir panoda, bir tabelada, bir TV reklamında mütemadiyen yeni ürünlerle karşılaşılmaktadır.

Bu yoğunlukta bir bilgi akışı insan hafızasını zorladığı için, yıllarca görünür olmuş ve rahatlıkla akılda kalabilen markaların diğerlerinden ayrı konumda olmaları son derece doğaldır. Markalaşma sayesinde bu işletmeler, hizmetlerini ayrıntılı biçimde sunmalarına gerek duymadan bir konsept yaratabilmektedir ve hedefledikleri kişilere ulaşabilmektedir.

Sağlık Turizminde Markalaşmanın Faydaları 

Peki markalaşmaya dair yukarıda bahsettiğimiz donelerin sağlık turizmi özelindeki işlevleri nelerdir? Sağlık turizminde markalaşma neden önemlidir?

Sağlık turizminde markalaşma klinikleri, hastaneleri, aracı kuruluşları, ilaç üreticilerini ve wellness center’ları ilgilendirmektedir. Sağlık sektörünün hizmet skalası oldukça geniştir. Elde edilen son verilere göre dünya genelindeki ciro yaklaşık 65 milyar dolara ulaşmaktadır.

Markalaşma sürecine dahil olan ve çalışmalarını hızlandıran işletmeler, pastadaki paylarını da büyütmektedir. Sağlık sektöründe markalaşmanın avantajlarını maddelendirmek istersek;

  • Türkiye’de ve dünya çapında bilinirlik
  • Müşteri tecrübelerinin özelleştirilmesi
  • Ürün ve hizmetlerin müşteriler özelinde kolaylıkla tanınması
  • Sektörde rekabet edilen kurumların içinde öne çıkmak
  • Müşteri nezdinde güven kazanmak
  • Prestij kazanmak
  • Küresel ölçekte rekabet gücünün artması

Sağlık turizminde markalaşma konusunda farkındalık sahibiyseniz, kurumunuzun doğru yolda ilerlemesini ve güç kazanmasını istiyorsanız, bu yoldaki her adımı daha önce defalarca atmış olan deneyimli New Health Media ailesi sizinle birlikte yürümeye hazır. Lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.