Sosyal Medyanın Sağlık Turizmi Reklamcılığına Etkisi

Teknolojide birbiri ardına görülen inovasyonlar, küreselleşmeyle birlikte tüketici davranışları üzerinde oldukça etkili olmaya başlamıştır. Sağlık turizmi kapsamında hizmet alan insanların da talepleri değişmiş ve beklentileri artmıştır. Bu durum turizm endüstrisindeki aktörlerin daha rekabetçi olmasına ve değişen taleplerin karşılanabilmesi adına hizmet alan hastalara yeni ve benzersiz tecrübelerin sunulmasına yol açmıştır.

Sosyal medya araçları, bu tecrübelerin paylaşıldığı yerlerdir ve efektif kullanıldığında sağlık turizmi hizmeti almak isteyen hastaları etkileyebilmek mümkündür. Bir hasta, seyahatinin tüm aşamasını düşünürken bu araçlar sayesinde bilgilenebilir. Hastanın seyahat öncesi ve tedavi esnasındaki araştırmalarının yanında, seyahati sonrasında yaşadıklarını da paylaştığı için hizmet verenler buradaki paylaşımlar ve geri dönüşlere büyük ilgi göstermektedir.

 

Sağlık Turizmi Özelinde Sosyal Medya Yönetimi

Sağlık sektörü dahilinde, sosyal medya ve pazarlamacılık alanlarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirli sınırlamalar mevcuttur. Bu sınırlamaların bilinmesi, güncel gelişmelerin takip edilmesi elzemdir. Çoğu hastane ve klinik, sağlık turizminde yeni pazarlama stratejileri bulmaya çalışmaktadır. Doğru bir sosyal medya yönetimiyle sınırlamalara rağmen oldukça başarılı işler çıkartılabilmektedir. Sosyal medya kanalları vasıtasıyla görünür olmak, günümüzde kurumlar için en etkili pazarlama yollarının başında gelmektedir. Sosyal medya yönetiminde dikkat edilmesi gereken maddeler:

  • Şeffaf bir Web Sitesine Sahip Olmak

Sağlık turizmi kapsamında Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın düzenlemelerini takip etmek, paylaşımları bu doğrultuda yapmak sosyal medya yönetiminin önemli bir parçasıdır. Bakanlık tarafından sağlık turizmi yetki belgesi alan kurumlara belirli ayrıcalıklar tanınmaktadır. Bu kurumlar, potansiyel hastalarını açık ve net biçimde bilgilendirdikleri birer web sitesine sahip olmalıdır. Doktorlar, uzmanlıkları, geçmişleri, konaklama yapılacak yerler, ulaşım gibi konulara dair tüm bilgiler bu web sitesinde yer almalıdır.

  • Tedavi sürecine ait paylaşımlar yapmak

Tedavi sürecinin bir parçası olan “before/after” görsel ve videoları, sağlık turizmi sahasındaki en dikkat çekici unsurların başında gelmektedir. Sağlık Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış olan kurumlar bu paylaşımları yapabilmektedir. Güçlü bir sosyal medya ve video ekibi tarafından oluşturulan içerikler, hastaların tercihlerinde büyük rol oynamaktadır.

  • Farklı dillerde video içerikleri üretmek

Son yıllarda kaliteli bir video içeriğin, sosyal medya araçları dahilinde farklı içerik çeşitlerine kıyasla daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu videolar doğrudan yabancı dilde yapılabileceği gibi, Türkçe içeriklere altyazı eklenerek de sunulabilir. Kurumların potansiyel hastalarıyla kurdukları ilk bağlantının samimi olması, sağlık turizminde hedefledikleri noktalara hızlı bir şekilde ulaşmalarını teşvik edecek bir diğer etkendir.

Sağlık turizmi yapıyor ve sosyal medya yönetimi konusunda destek almak istiyorsanız, tüm sosyal medya mecralarına hakim deneyimli ekibiyle New Health Media sizleri bekliyor.