Sağlık Turizminde 10. Yıl: New Health Media Perspektifinden Sektör

Sağlık turizminde 360 derece dijital ajans denilince akla ilk gelen markalardan biri New Health Media’dır. Peki bu 10 yıllık süreçte neler yaşadık, geleceğe nasıl bakıyoruz?

Şu an sağlık turizminde öncü konumda olan New Health Media, 1999 yılında dijital pazarlama ve reklamcılıkla sektöre ilk adımlarını attı. O dönemlerde biriktirdiği deneyimleri daha sonra sağlık sektörüne taşıdı ve 2015 itibariyle tamamen sağlık çalışanlarına yönelik hizmet vermeye başladı.

Sağlık turizmi tanımı özellikle birkaç yıldır popüler olsa da aslında Eski Yunan’a kadar uzanan bir tarihçesi bulunmaktadır. Modern dönemde, 1900lü yıllarda ABD, Hindistan gibi ülkeler sektörde önemli merkezler haline gelmiştir. Bugün ülkemizde sağlık turizmi yapan kurumların birçoğunda bulunan JCI akreditasyonu 1994 yılında verilmeye başlanmıştır. New Health Media olarak sağlık turizminde sektörün tüm dinamiklerine hakim olarak geçmişten geleceğe bir köprü kurarken, farklı departmanlarda üst düzey hizmet vermeye devam ediyoruz.

New Health Media Gözünden Sağlık Turizmi

Sağlık turizmi, insanların sağlık hizmeti almak amacıyla başka ülkelere seyahat etmelerini ifade eder. Son yıllarda, teknolojik ilerlemeler, ulaşım kolaylıkları ve bilgiye erişim imkanlarının artması, sağlık turizminin küresel olarak büyümesini hızlandırmıştır. Ülkeler, kaliteli ve uygun maliyetli sağlık hizmetleri sunarak, sağlık turizminden elde ettikleri gelirleri artırmayı hedeflemektedir.

Türkiye, coğrafi konumu, kaliteli sağlık altyapısı ve uzman doktorları ile sağlık turizmi alanında öne çıkan ülkelerden biridir. Estetik cerrahi, ortopedi, diş tedavileri ve göz cerrahisi gibi alanlarda dünya çapında tanınan birçok sağlık merkezi bulunmaktadır. New Health Media çatısı altında bu klinik ve hastanelerin pek çoğuyla iş birliklerimiz oldu. Devletin de teşvikleriyle, Türkiye sağlık turizmi gelirlerini her yıl artırmaktadır.

New Health Media'nın Sağlık Turizmi Alanındaki Rolü

NHM markasıyla kurulduğumuz günden bu yana sağlık turizmi alanında sunduğumuz kapsamlı hizmetlerle sektörün gelişimine büyük katkılar sağladığımıza inanıyoruz. Birlikte çalıştığımız kurumlara yurtdışından binlerce danışan ulaşmaktadır. Sağlık turizmi, sağlık turisti adı verilen kişilerin Türkiye'ye gelişinden itibaren tedavi sürecinin her aşamasını kapsar. Hizmet verdiğimiz kurumların bu kişilere yalnızca tedavinin kendisiyle buluşturmasını değil aynı zamanda planlama, konaklama ve transfer düzenlemeleri ve hasta destek hizmetleri gibi alanlarda daha güvenli ve sorunsuz bir tedavi süreci sunmalarına katkı sağlıyoruz.

Markalaştırma ve Pazarlama Stratejileri

New Health Media olarak yıllardır sağlık kuruluşlarının markalaşması ve pazarlama stratejilerinin oluşturulmasında büyük deneyim biriktirdik. Sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren klinik ve hastanelerin uluslararası alanda tanınmalarını sağlamak amacıyla stratejik planlamalar yapıyoruz. 10 yıllık dönemi düşündüğümüzde, bugün önemi çok daha büyük olan dijital pazarlama kampanyaları, sosyal medya yönetimi ve hedef kitle analizleri ile sağlık kuruluşlarının global pazarda etkin bir şekilde yer almalarına destek oluyoruz.

Video Prodüksiyon ve Tanıtım

Sağlık turizminde geçen 10 yılda görsel içeriklerin öneminin her geçen yıl arttığına şahit olduk. Video prodüksiyon hizmetlerimiz, sağlık turizmi alanında önemli bir tanıtım aracı olarak kullanılmaktadır. Deneyimli ekibimiz tarafından hazırlanan doktor, hastane ve kliniklerin tanıtım filmleri, hasta deneyim videoları ve bilgilendirici içerikler; potansiyel hastaların bilinçlenmesine ve karar süreçlerinde önemli rol oynamaktadır. Yüksek kaliteli video içeriklerimiz, sağlık kuruluşlarının güvenilirliğini ve profesyonelliğini vurgulamaktadır.

New Health Media ile Birlikte Yürüyenler

Sağlık turizmi alanındaki başarımız, birçok örnekle ve başarı hikayesi ile belgelenmiştir. Destek verdiğimiz kurumlara yurtdışından gelen ve tedavi sürecinde memnuniyetle ayrılan hastaların geri bildirimleri, sağladığımız hizmetlerin kalitesini ortaya koymaktadır. Amacımız, sağlık turizminde geçirdiğimiz 10 yılda topladığımız deneyimlerle mevcut kalitemizi pekiştirerek, on yıllar boyunca hizmette kalite çıtasını daha da yükseklere çekmektir.

Geleceğe Bakış: Sağlık Turizminde Yenilikler ve Trendler

Sağlık turizmi sektörü, sürekli olarak yeniliklere ve trendlere açık bir alandır. Teknolojik ilerlemeler, telemedicine uygulamaları ve kişiselleştirilmiş tedavi seçenekleri, gelecekte sağlık turizminin yönünü belirleyecektir. NHM ailesi olarak, bu yenilikleri yakından takip ediyor ve hizmetlerimizi bu doğrultuda geliştiriyoruz.

New Health Media olarak sağlık turizmi alanındaki 10 yıllık deneyimimiz ile sektöre önemli bir yer edindik. 360 derece bakış açısı getirdiğimiz sektörde başta dijital pazarlama olmak üzere, SEO hizmetleri, metin yazımı, marka kimliği yaratma, video prodüksiyon ve sosyal medya yönetimi gibi farklı departmanlarda bizden hizmet alan değerli müşterilerimize kapsamlı ve sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Gelecekte de sağlık turizmi alanında yenilikçi hizmetler sunmaya ve sektördeki liderliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

İlgili Yazılar