Sağlık Turizmi Yapmak İstiyorum, Nereden Başlamalıyım?

Sağlık turizmi yapmak için öncelikle sağlık turizminin ne olduğunu bilmek yararlı olacaktır. Tanım olarak, kişinin tedavi görmek ve çeşitli sağlık hizmetleri almak amacıyla kendi ülkesinden başka bir ülkeye seyahat etmesidir.

Global ölçekte gelişen imkanlar ve iletişim alanındaki ilerlemelerin de etkisiyle ülkeler aralarındaki iş birliklerini kuvvetlendirmeye başlamıştır. Bununla birlikte, birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da yeni gelişmeler ve atılımlar görülmektedir. Dünyanın pek çok bölgesinde sağlık hizmetlerinin yüksek maliyeti, insanların sağlık turizmine daha fazla ilgi duymasını sağlamıştır.

Türkiye’nin son dönemde sağlık alanında yaptığı atılımlar, sağlık turizminde öncü ülkelerden biri haline gelmesine yol açmıştır. Bu sayede ülkemizde mevcut sağlık kuruluşları dünya pazarına açılırken, açılan yeni kurumların sayısında da artış gözlenmektedir.

saglik turizmi yapmaya nereden başlanır

Sağlık Turizmi Nasıl Yapılır?

Sağlık turizminin başlangıcı, hastaların veya hizmet almak isteyen insanların Türkiye’yi tercih etmesi olarak belirlenebilir. Daha sonra atılacak adımlarla birlikte kurum kendisini inşa eder ve bu alanda legal şekilde görünür kılar. Maddeler halinde sıralanacak olursa:

 • Kurumsal kimlik oluşturulması,
 • Pazarlama kimliği,
 • Pazarlama yönetimi,
 • İnsan kaynakları yönetimi planlaması,
 • Kurumsal etiğin oluşturulması,
 • Yasal mevzuatlara uygunluk,
 • Hasta transferlerinin organize edilmesi,
 • Konaklama hizmetlerinin sağlanması,
 • Hasta memnuniyeti derecelendirmesi ve puanlaması

 

Sağlık Turizmi Yapmak İçin Gerekli Koşullar

Sağlık turizmi içerisinde hizmet verebilmek için bir sağlık kurumu olmak veya sağlık turizminde yer alan aracı kurum olmak gereklidir. Her iki durumda da sağlık turizminde var olabilmek için gereken belirli şartlar ve alınması gereken evraklar bulunmaktadır.

Sağlık tesisleri için gerekli şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sağlıkta kalite denetiminde en azından 85 puana sahip olunması,
 • Uluslararası sağlık turizmi birimi kurulduğunu belgeleyen evrak edinilmesi,
 • Uluslararası sağlık turizmi biriminde görevli yönetici, doktor ve diğer personellerin yabancı dil yeterlilik evraklarının olması,
 • Sağlık belgesi yetki belgesi başvuru formu,
 • Onaylı internet sitesinde, tesisteki doktorların mesleki kariyerlerine ait verilerin girdileri,
 • Sağlık kurumu adına en az bir banka üzerinden açılmış hesap bilgileri,
 • Tüm işlemlerin bir otomasyon yardımıyla izlendiğini belirten taahhütname.

Sağlık turizmi aracı kurumunun ihtiyacı olan evraklar:

 • Seyahat acentesi belgesi,
 • 3 farklı sağlık kurumu ile anlaşma yapıldığına dair protokoller,
 • Vergi levhası ve imza sirküleri,
 • Ticari tasdikname,
 • Firma sahibinin veya temsilcinin sicil beyanı,
 • Kurum beyannamesi,
 • Yetki belgesi başvuru formu,
 • Firma bünyesinde çalışan 2 kişinin ve çağrı merkezinde çalışan 2 kişinin dil yeterlilik belgeleri,
 • Anadil Türkçe olmak üzere en az 3 farklı yabancı dilde aktif bir web sitesine sahip olmak,
 • Web sitesi üzerinde tüm iletişim ve ulaşım bilgilerinin olması.

Sağlık turizminde yer almak, kendinize güçlü bir kimlik oluşturmak istiyorsanız, sizi doğru kişilere ve kurumlara yönlendirebiliriz. New Health Media’ya iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.