Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir? Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık turizmi yapmak isteyenlerin ilk olarak araştırdığı konuların başında yetki belgesi alımı yer almaktadır. Hangi sağlık turizm türünü yapıyor ya da yapmak istiyor olursanız olun, bu yetkilendirme belgesine ihtiyacınız olduğunu bilmelisiniz.

Sağlık turizmi yetki belgesi nedir, neden gereklidir ve nasıl alınır gibi soruların yanıtlarını vermeden önce, bu belgenin neden zaruri olduğunu anlatabilmek adına, sağlık turizminden kısaca bahsetmekte fayda var.

 

Sağlık Turizmi Nedir?

Sağlık turizmi (health tourism, medical tourism), insanların tedavi ve rehabilite olma maksadı ile kendi ülkelerinin dışında bir başka ülkeye yaptıkları sağlık amaçlı yolculuktur. Medikal turizm, termal turizm, yaşlı turizmi ve engelli turizmi kapsamında ülke değiştiren kişilere sağlık turisti denir. Bir klinik, acente, hastane ya da doktorun sağlık amaçlı turizm hizmeti sağlayabilmesi için çeşitli görev ve yükümlülükleri karşılaması beklenir ve bunlar ilgili devletlerin kanun ve yönetmeliklerince koruma altına alınmıştır.

Her sene, dünyanın dört bir yanından oldukça fazla sayıda sağlık turistini ağırlayan Türkiye sağlık turizmi hizmeti, Uluslararası sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik uyarınca şekillenmiştir. Sağlık bakanlığı, gereklilikleri belirlemiştir ve bunların tamamlanmasını talep etmektedir. Devam eden süreçte ise denetim yer alır. Düzenli denetimler ile işleyiş belli bir sisteme oturtulmuştur.

Sağlıkta akreditasyon şartlarının sağlanması, hastaların konaklanması, bilgi işlem sistemi, sunulacak hizmetlerin mahiyeti, klinik ortamının özellikleri de dahil her bir detay incelikle düşünülmüş ve düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin İkinci Bölümünün (Uluslararası Sağlık Turizmi) 8. Maddesi, yetki belgesi hakkındadır.

 

Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık turizmi yetki belgesi, klinik ya da hastanenin geçici süreliğine Türkiye’ye gelen turisti tedavi etmek için yetkinlik kriterlerini karşıladığını gösteren belgelendirmedir. 03.07.2017 tarihli resmî gazetede yayınlanmasına müteakip yürürlüğe girmiştir.

Özel sağlık kuruluşları ile A grubu acente statüsünde olan aracı kuruluşlar sağlık turizmi yapmak için yetki belgesi almak zorundadır. Yetkinlik göstergesi olan belge yoksa, ilgili sağlık kurumu veya aracı kuruluş sağlık turizmi faaliyeti yürütememektedir.

 

Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

Sağlık tesisi ya da acente/aracı kuruluş kendi hizmet ve faaliyet alanını içerecek şekilde Yetki Belgesi Başvuru Formu’nu doldurmalıdır. Başvuru formu ile birlikte, istenen ek dokümanlar da tamamlanmalı ve müdürlüğe teslim edilmelidir. Müdürlük, iletilen bilgi ve belgeleri değerlendirir ve yetkinlik kriterleri karşılanıyorsa başvuruya uygun görülür. Eksiklik tespit edilirse 7 iş günü içerisinde taraflara bilgisi verilir.

Başvuru uygunsa, yerinde inceleme yapılır ve yetkinliği karşıladığına karar verilen kurumlar 15 iş gününde Bakanlığa iletilir. Bakanlığın değerlendirmesi de olumlu olursa Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi hazırlanır.

Sağlık turizmi acentesi olabilmek için gerekenlerden bazıları ise şunlardır:

  • A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi (Başvuru için TURSAB), 
  • Sağlık kuruluşu (Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olması şartı aranmaktadır) ile imzalanmış protokol,
  • Acente taahhütnamesi,
  • Çağrı merkezi,
  • KVKK kurallarına uymak,
  • Sağlık turistlerine yönelik bilgi aktarma mekanizması.

Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkinlik kriterlerini incelemeniz ve gerekenleri tamamlamanız son derece önemlidir. Ayrıca, sağlık turizmi teşviklerinden faydalanmak için de bu konulara hakimiyet zaruridir. Bilindiği üzere, devlet sağlık turizmi sağlayıcı kurum ve tesislere hazine desteği, hibe sağlamaktadır. Şayet tüm bu kalemler ile ilgilenmek zorlayıcı ise sağlık turizmi teşvik danışmanlığı hizmeti veren kurumlar ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece, hem usule uygun kurulmak hem de devlet hazinesi yardımlarından yararlanmak ve hatta teşviklerden maksimum oranda faydalanabilmek mümkün olacaktır.

New Health Media olarak, tüm danışanlarımız ile birebir ilgileniyor, Sağlık Turizmi Yetki Belgesinden TÜRSAB seyahat lisansına değin tüm gereklilikler konusunda yönlendirmeleri yapıyoruz. Sağlık sektörünün dijital çehresinin belkemiği olmak üzere devam ettirdiğimiz çalışmalarımız ve memnuniyet temelli ilerleyen paydaş ilişkilerimiz ise bizim garantimiz hem de mutluluğumuz oluyor. Merak ettiğiniz konular ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.