2023 Türkiye Sağlık Turizmi Strateji ve Hedefleri

Türkiye’nin 2023 yılı sağlık turizmi hedefi yaklaşık 2 milyon sağlık turisti getirmek. Sağlık turizmi 2023 gelirinin ise 20 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Sağlık turizmi Türkiye için önemli bir ekonomik kaynak. Her yıl ülkeye gelen sağlık turistlerinin artıyor oluşu, Sağlık Bakanlığı tarafındaki iyileştirme ve geliştirmeler, Türkiye’nin sağlık turizmi için önemli bir aktör olduğunun kanıtı.

Sağlık ve turizm gibi iki önemli hizmet alanını tek paydada birleştiren bu faaliyet alanı, Türkiye’nin başat yatırım mecralarından biri. Ekonomiyi iyileştirme, hazineye katkı sağlama, turist çekme, ülkenin küresel ölçekte bilinirliğini artırma, sağlık turisti memnuniyeti ile saygınlığı artırma, refah seviyesini yükseltme avantajlardan yalnızca birkaçı.

Sağlık Turizmi denildiğinde ilk akla gelen ülkeler;

 • Türkiye,
 • Hindistan,
 • Singapur,
 • Tayland,
 • Malezya.

Türkiye’nin sağlık alanında en fazla araştırılan ve tercih edilen ülkelerden olduğunun da burada altını çizmek gerekiyor. Öyle ki, en yüksek devlet hazinesi desteği sağlık turizmine ayrılıyor, çünkü her sene sağlığın korunması, geliştirilmesi kapsamında pek çok yabancı turist ülkemizi tercih ediyor. Devlet destekli hibelerin belirlenmesinde ülkeye gelen yabancı hasta sayısı, elde edilen toplam gelir gibi faktörlerin etkili olduğu rahatlıkla söylenebilir.

2023 Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

Sağlık turizmini geliştirmeye yönelik eylem planı çerçevesinde yapılacaklar heyecan verici. SATURKK (Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu), SUT (Sağlık Uygulama Tebliği), TURSAB (Türkiye Seyahat Acentaları Birliği) ve TKHK (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu) gibi kurumların da işbirliği içerisinde olduğu düzenlemede öncelikli değişim ve dönüşüm programı yürütülüyor. Düzenleme sağlık turistlerinin tedavi olmaları, kendilerini iyi hissederek ve iyileşmiş şekilde ülkelerine dönmeleri için gerekenleri içeriyor. Bunlar üç kategoride değerlendiriliyor:

 • Termal turizm,
 • Medikal turizm,
 • Bakım ve Rehabilitasyon turizmi (Üçüncü Yaş turizmi).

TCC Strateji ve Bütçe Başkanlığı açıklamalarına göre, medikal turizmde 750.000 sağlık turistine tedavi hizmeti sunmak sureti ile Dünyanın ilk beşinde yer almak ve 5-6 milyar dolar gelir sağlamak; termal turizmde 100.00 yatak kapasitesine erişmek ve 3 milyar dolar gelire ulaşmak; Üçüncü yaş turizmi ile 150.000 sağlık turistine hizmet sunarak bu alanda 750.000 milyon dolar sağlık turizmi geliri elde etmek temel hedefler arasında.

Türkiye Sağlık Turizmi Verileri

USHAS’ın belirttiği üzere 2019 yılında sağlık turizmi hizmeti alan kişi sayısı 701.046 ve elde edilen gelir 1.492.438 bin ABD dolarıdır. COVID-19 sebebi ile 2020 yılında ülkeye gelen kişi sayısı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de azaldı. Fakat önlem ve teşvikler sayesinde, tüm dünyayı negatif etkileyen bu Kovid 19 pandemisinin negatif etkileri giderildi.

2020’de ülkeye 407.423 hasta gelmiş olsa da 2021 senesinde bu tablo tekrar Türkiye lehine gelişmeye başladı ve yaklaşık 671 bin kişi sağlık turisti olarak ülkeye geldi. Elde edilen gelir ise 1.726.973 bin ABD dolarıdır.

Türkiye İstatistik Kurumu -TUİK- verileri yalnızca 2021 yılının son 10 aylık periyodunda 370.335 kişinin tedavi olmak için ülkeye geldiğini gösteriyor. Bu turistlerden elde edilen gelir ise yaklaşık 705 milyon dolar.

Türkiye sağlık turizmi 2022 verilerinde de gözle görülür bir artış kendini belli etmiştir. 2022’nin ilk üç çeyreğindeki sağlık turisti sayısı 875 binin üzerindedir ve elde edilen gelir 1.603.479 bin ABD doları olmuştur.

2019’dan bu zamana değin sağlık turizmi almak üzere ülkeye gelenler 2 buçuk milyonun üzerine çıkmıştır, elde edilen gelir ise 5.987.668 bin ABD dolarıdır. Detaylı bilgi için USHAS resmi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 Health Türkiye- New Health Media

Türkiye’de en fazla tercih edilen ilk 7 sağlık turizmi branşı sırası ile şunlardır:

 1. Kadın Hastalıkları,
 2. Dahiliye,
 3. Göz Hastalıkları,
 4. Medikal Biyokimya,
 5. Genel Cerrahi,
 6. Diş Hekimliği,
 7. Ortopedi

2023 Sağlık Turizmi Türkiye Hedefleri

Türkiye’nin 2023 yılı sağlık turizmi hedefi yaklaşık 1.5-2 milyon sağlık turistini getirmek. Sağlık turizmi 2023 gelir bandının ise asgaride 20 milyar dolara ulaşması planlanıyor. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili konuya yönelik kapsamlı çalışmalarını yürütüyor.

 • Sağlığa yönelik yürütülen turizm faaliyetlerinin neleri içermeli?
 • Dünyada sağlık turizmine talep ne kadar fazla?
 • Sağlık turistlerinin en fazla tercih ettiği ülkeler neler?
 • Hastaların beklentileri ve endişeleri neler?
 • Hastane koşulları nasıl olmalı?
 • Hukuki süreç nasıl planlanmalı?
 • Konaklama kapasitesi, ulaşım imkanı gibi konular öncelikli diğer konulara nasıl çözüm üretilmeli?

Bu gibi soruların her biri kritik öneme sahip ve 2023 Sağlık Turizmi Stratejisi bağlamında tüm ana konu ve ilgili detaylar dikkate alınıyor. Bu kalemlerin her biri ile özel olarak ilgilenilmesi Türkiye ye olumlu sonuçlar sunacak gibi görünüyor. Türkiye sağlık turizminde neden tercih sebebi sorusunun yanıtını vermek bu noktada hayli önemli:

 • Türkiye’de sağlıkta akreditasyon şartları sağlanmış durumdadır. Dünya standartlarında sağlık hizmeti veriyor olması ülkeye olan güven duygusunu perçinlemektedir. Sağlık kuruluşları Bakanlığın denetimine tabiidir.
 • Türkiye turizm olanakları çok yönlü avantaj sağlar. Gezme, dinlenme, eğlenme, keşfetme vb. fırsatları sunan coğrafi konuma ve kültürel mirasa sahiptir.
 • Sağlık turizmi yapmak isteyenlerden beklenenlere dair (Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, başvuru süreci vs.) gerekli bilgi ve detaylar, Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmiştir.
 • Ülke yabancılar için ekonomik olarak son derece avantajlıdır. Mevcut döviz kurundan ötürü kaliteli sağlık hizmeti ve modern koşullarda tedavi olma fırsatı, uygun fiyatlar ile sunulmaktadır.
 • Türkiye konforlu ve sorunsuz bir tedavi süreci vadetmektedir. Kurumlar hava alanından hastayı karşılama hizmetinden konaklamaya ve hatta gezi-seyahat turlarına değin pek çok olanağı yurt dışından gelen hastalara ve refakatçilerine sunabilmektedir.
 • Hastalar kendi ülkelerinde uzun bekleme kuyrukları sebebi ile tedavi olamamaktan yakınmaktadır. Türkiye’ye geldiklerinde ise beklemeksizin dilediği tedaviyi olabilmektedir.
 • Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan konumu, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelişi kolaylaştırmaktadır. Yalnızca birkaç saatlik uçuş mesafesinde pek çok ülkeye erişime açıktır. Uzak bölgeler için de geniş bir havayolu ulaşım ağı sunmaktadır. Diğer ulaşım altyapılarının da gelişmiş olduğunu belirtmek burada önemlidir.
 • Klinik, sağlık turizmi acentesi ve hastaneler sterildir, son teknolojik medikal donanıma sahiptir. Doktorlar yüksek ihtisaslı, deneyimli ve konuya hakim nitelikli kişilerdir. Sağlık çalışanları da hasta talepleri ve ihtiyaçları konusunda tecrübe sahibi kişilerdir.

Sağlık Turizmi - New Health Media

2023 Yılı Sağlık Turizmi Stratejisi

Turistin sağlığı ve sağlıkta küresel bir marka olma konularına yönelik olarak, duyurusu Ankara’da yapılan Health Türkiye projesi geliştirilmiştir. Bu yapılanmanın amacı Türkiye sağlık hizmetlerini ve kalitesini tüm dünyaya tanıtmak ve Türkiye’nin sağlık turizminde başat konuma erişmesini sağlamak.

Sağlık turizmi işletmeciliği, yönetmeliği gerekli iyileştirme ve geliştirmeleri içeren turizm stratejisi ve planlaması hakkında kaynak görevi görüyor. 2023’te Türkiye’nin bir adım daha öne çıkacağını garantileyen çalışma mekanizmasının dahilinde yer alan bazı unsurlar şunlar:

 • Sağlık turizmi teşvikleri,
 • Uluslararası tanıtımlar, etkinlikler ve organizasyonlar,
 • Sağlık turizmi nasıl yapılır sorusunda öncü kaynak olmaya yönelik çalışmalar,
 • Sağlık turizmi danışmanlık hizmetleri desteği ile kurumları iyileştiren aksiyonlar,
 • Health Türkiye ve Turquality gibi markalaşmayı teşvik eden oluşumlar,
 • Turist sağlığını ve güvenliğini temel alan sağlık turizmi yetki belgesi içeriği,
 • Farklı platformlardan yapılan marketing çalışmaları ve tanıtımlar,
 • Türkiye’de sağlık turizmi yapan yerler ile ilgili reklam planları.

Sağlığın dijital ajansı New Health Media, sağlık turizmi reklamcılığı ile tüm danışanları için nitelikli bir kılavuz olmaya devam ediyor. Tüm gelişmeleri yakından takip eden iç mekanizma sayesinde paydaşlar konuya tabii bütün gelişmelerden anında haberdar oluyor. Aklınıza takılan soruların yanıtlarını öğrenmek, sağlık turizmi hakkında bilgi almak, kapsam dahilinde neler yapılabileceğini öğrenmek için Türkiye’nin ilk 360 dijital sağlık ajansı olan New Health Media ile iletişime geçebilirsiniz.